Krok ke větší civilizaci

No image

Významný krok, který naše země učinila po převratu v roce 1989 směrem k nejrozvinutějším zemím světa, se netýkal demokracie a politického systému, životních jistot obyvatel, nebo zlepšení jejich životní úrovně a kvality života vůbec. Nejvýznamnější posun nastal v zavádění přísnějších norem ve vztahu k životnímu prostředí. To je dodnes, společně s uvolněním podnikavosti českých lidí asi tím jediným pozitivním přínosem…

Záruka spolehlivé spolupráce

No image

je velmi složitý systém trubkových rozvodů a dalších zařízení, které slouží k odvádění odpadní vody do čističek. Zejména v rodinných domcích, ji pak nahrazují tzv. žumpy, které se ale také musí pravidelně čistit a vyvážet http://www.gate2biotech.cz/cesky-hemagel-se-zacne-vyvazet-do-sveta/ a způsobují např. nepříjemný zápach. Vzhledem ke složitosti, jejímu častému snížení prostupnosti nebo průchodnosti, musí být výkopové, čistící i revizní práce…

Potrubí pro odvod splaškové vody

No image

To je kanalizace . Mnohým z nás přijde jakou automatická součást domácnosti, ale věřte, že tomu tak není a je mezi námi ještě mnoho těch, kteří používají septik a zatím ani jinou možnost nemají. O potrubí byste se měli starat a zajímat se o to, v jakém je stavu, protože drobná prasklina může způsobit velmi nákladné škody….